Project controlling

Project controlling เป็นการดำเนินการควบคุมงานและให้คำปรึกษาในงานก่อสร้างในการตรวจสอบและควบคุมผู้รับเหมา

โครงการหมู่บ้าน KC Property (Motor way)

บริการออกแบบ และ รับเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพ

Alfa Home สุขุมวิท 101/1

บริการออกแบบ และรับเหมา สถาปัตยกรรมภายนอก และปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดสวน ระบบน้ำพุ บ่อปลา ระเบียงไม้

โครงการ Café Nero Black Canyon

บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ร้านกาแฟ