งานบริการทางด้านสถาปัตยกรรม โดยปรัชญาการออกแบบเพื่อ ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และสวยงาม

Baansuay Company is a full service design and construction company offering complete construction services including cost evaluation, planning, design, construction services and construction management. We ofer our services based on a fixed cost, cost plus or hourly fee basis.

Our Team

ธิติ วราภาสกุล

สถาปนิก และมัณฑนากร

ปกรณ์ วราภาสกุล

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

Our Services

Urban design

สถาปัตยกรรมผังเมือง : บริการงานออกแบบชุมชนเมือง และสถาปัตยกรรมผังเมือง

View details »

Architecture design

สถาปัตยกรรม : บริการงานออกแบบ และ ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ

View details »

Landscape design

ภูมิสถาปัตยกรรม : บริการงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณที่พักอาศัย สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ

View details »

Interior design

สถาปัตยกรรมออกแบบภายใน :บริการงานออกแบบและรับเหมา งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เพื่อความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยได้สูงสุด

View details »

Design and Construction Management

บริการจัดการโครงการ : การบริหารจัดการโครงการแบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบจนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ

View details »

Project controlling

ควบคุมงานและให้คำปรึกษา : บริการควบคุมดำเนินงานและให้คำปรึกษางานก่อสร้าง ทั้งในการตรวจสอบและควบคุมผู้รับเหมา

View details »

โครงการบ้านพักอาศัย จ. นครสวรรค์

บริการออกแบบ และ รับเหมาก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
Modern Home