Landscape design

Landscape design เป็นการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณที่พักอาศัย สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ

บ้านThe Centro

งานออกแบบและรับเหมาก่อสร้างHardscaping และห้องแม่บ้าน

บ้าน Town Plus

ออกแบบและรับเหมาปรับปรุง บริเวณที่พักอาศัยภายนอก

Zenmura Village, landscape

บริการรับออกแบบ จัดสวน แบบ ZEN

โครงการ บ้านคุณเมืองและคุณกลาง หมู่บ้านภัคภิรมย์ พระราม 5

บริการออกแบบ และรับเหมา สถาปัตยกรรมภายนอก และปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดสวน ระบบน้ำพุ บ่อปลา ศาลา ระเบียงไม้

โครงการหมู่บ้าน KC Property (Motor way)

บริการออกแบบ และ รับเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพ